Sobre Mosatros

Ferreteria PITARCH fou fundada per en Rafel Pitarch i Perez en l'any 1946;
El primer local contaba de 15 metres cuadrats i la seua dedicació inicial fou ademes de la ferreteria, la drogueria, per a posteriorment i d'acord a l'evolució de les necesitats se va especialisar en el camp de la ferreteria prestant especial atenció als camps de tornilleria, ferrageria i ferramenta de camp i ebanisteria.
Actualment la nostra ferreteria esta ubicada en l'avinguda Blasco Ibáñez, 83 ; donant servici a una població de 16.270 habitants (segons l'informació facilitada per l'ajuntament d'Albal, en l'any 2018) que cada dia va en aument.
L'establiment es atés en mostrador i autoservici ab una implantació moderna i ecològica dels productes, incorporant ademes de la propia image la de la cadena Grup Coinfer.
Disposem aixina mateix de al voltant de 25000 referencies de productes, depositats la major part d'ells en el centre distribuidor Coinfer S. Coop. Ltda. , al qual pertanyem des de a primeries que se va fundar.
En 2019 s'oferix un nou sistema de comandes via "Kiosko" desde el qual se poden adquirir articuls que no disposem en tenda, en un sistema d'envio en 24/48 hores.

Made with Mobirise free maker